Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Εγγραφές πρωτοετών - επίσιμη ανακοίνωση

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καλοσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές!!
Καλούνται οι επιτυχόντες στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το σύστημα
του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου, καθώς επίσης και από τα ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) για το
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
από αυτούς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 26 έως και 30 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες
9.00–14.00 στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων που έχουν επιτύχει κατά τις
παρακάτω ημερομηνίες :
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ
Τρίτη 27 Η-Θ-Ι-Κ-Λ
Τετάρτη 28 Μ-Ν-Ξ-Ο-Π
Πέμπτη 29 Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ
Παρασκευή 30 Χ-Ψ-Ω
Για την έγγραφή τους οι επιτυχόντες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους
(Καραολή-Δημητρίου 80 στον 1ο όροφο για όλα τα Τμήματα, εκτός από το Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, των οποίων οι Γραμματείες
βρίσκονται στην οδό Ζέας 80-82) τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
- Αίτηση για εγγραφή (το έντυπο χορηγείται από το Πανεπιστήμιο)
- Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή
τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από το
Πανεπιστήμιο)
- Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ(Ομάδα Β’) (90% και 10%)
υποβάλλουν και νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης
πρόσβασης.
- Για όσους επιθυμούν να παραλάβουν κάρτα σίτισης, να υποβάλλουν στην Γραμματεία του
Τμήματός τους τα κάτωθι δικαιολογητικά : Αίτηση για σίτιση (χορηγείται από τη
Γραμματεία) συνοδευόμενη από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού
σημειώματος της ΔΟΥ έτους 2011(για τα εισοδήματα του 2010) και μία φωτογραφία.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα
ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Όσοι από τους επιτυχόντες εισάγονται στις επιπλέον θέσεις εισακτέων στα Τμήματα του
Πανεπιστημίου με τις ειδικές περιπτώσεις (Πολυτέκνων, Τριτέκνων, Κοινωνικών Κριτηρίων)
ή με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της
Θράκης, κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν στις γραμματείες των τμημάτων, εκτός από
τα δικαιολογητικά και τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωσή τους.
Τα δικαιολογητικά αυτά οι υποψήφιοι τα κατέχουν ήδη από την υποβολή του μηχανογραφικού
τους δελτίου και μπορούν να τα πληροφορηθούν εκ νέου, είτε από τις γραμματείες των
τμημάτων, είτε από τη σχετική εγκύκλιο εγγραφών που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ( www.minedu.gov.gr ).
Μέσα στις ίδιες προθεσμίες υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά και οι εξής υποψήφιοι:
Οι απόφοιτοι Γενικού λυκείου οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή
Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει
απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο). Οι υποψήφιοι
αυτοί, πρέπει να καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
- Αίτηση για εγγραφή (το έντυπο χορηγείται από το Πανεπιστήμιο)
- Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
- Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων
και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή
Χημικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, από την οποία να προκύπτει η
βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.
- Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,
από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα
αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα
ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο οι υποψήφιοι.
Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που
έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.
Μέσα στις ίδιες προθεσμίες, οι εισαγόμενοι–επιτυχόντες αλλοδαποί – αλλογενείς και
απόφοιτοι Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων των κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής
καταγωγής, για το ακαδ. έτους 2011-2012, θα υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματός
τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο εγγραφών του
Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. (www.minedu.gov.gr ).
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την
έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο
οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.
Τα έντυπα που χρειάζονται για την εγγραφή θα διατίθενται στο ισόγειο του
κεντρικού κτιρίου στην αίθουσα Τελετών κατά τις ώρες 8.00-13.00.

3 σχόλια:

  1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΤΙ ΑΠΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ! ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΑΑΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ! ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΙΡΙΟ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. h apergies exoun anebei sto blog... kai nai exeis 1 sto preto eksamhno kai 1 sto deftero

    ΑπάντησηΔιαγραφή