Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑ.ΠΕΙ.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΚ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΚΑΙ ΑΡ.ΕΝ, (ΕΝΩ Η ΔΑΠ Ν.Δ.Φ.Κ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα νέα από αυτή τη συνέλευση- ψηφοφορία είναι λυπητερά. Ενώ διεξαγόταν κανονικά η ψηφοφορία στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, άγνωστοι έριξαν δακρυγόνα στο μέρος που ψήφιζαν ΚΑΤΑ της κατάληψης. Με λίγα λόγια, δεν μπόρεσε κάποιος να ψηφίσει κατά της κατάληψης. Τέλος, η Δ.Α.Π.- Ν.Δ.Φ.Κ. αποχώρισε από τη διαδικασία.
Γνώμη μου:
Λυπάμαι πολύ για αυτό το συμβάν καθώς έτσι σπιλώνουν ακόμα περισσότερο την παιδεία οι ίδιοι οι φοιτητές. Και αφού κύριοι δεν αφήσατε να ψηφιστεί το ΚΑΤΑ, μην ξαναμιλήσετε για Δημοκρατία αλλά να μιλάτε για ΦΑΣΙΣΜΟ.
Με εκτίμηση προς τους συμφοιτητές μου,
Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Νέα ψηφοφορία για το blog μας

Η νέα ψηφοφορία βρίσκεται στο δεξί μέρος του blog. Τι γνώμη έχετε για το νομοσχέδιο "Διαμαντοπούλου";
Έχετε gmail, twitter ή yahoo; Γίνετε μέλος του blog του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για τις νέες αναρτήσεις. Γίνετε μέλος στο δεξί μέρος του blog στην κατηγορία "αναγνώστες".

Ύλη όλων των μαθημάτων του 1 εξαμήνου

Προσοχή! Η παρακάτω ύλη είναι σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών
Περιγραφική Στατιστική
• Εισαγωγή, δεδομένα και στατιστική. Είδη στατιστικών δεδομένων. Μεταβλητές, κατηγορίες αυτών
και κλίμακες μέτρησης.
• Γραφικές τεχνικές περιγραφής ονομαστικών δεδομένων.
• Διερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές για την συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση αριθμητικών δε‐
δομένων. Ιστογράμματα, ραβδογράμματα και πολύγωνο συχνοτήτων. Φυλλογράφημα, θηκόγραμμα
και αθροιστικά διαγράμματα.
• Εισαγωγή στις χρονοσειρές και τα διαστρωμματικά δεδομένα.
• Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης. Διάμεσος, αριθμητικός, αρμονικός και γεωμετρικός μέσος. Ιδιότη‐
τες των παραπάνω περιγραφικών μέτρων.
• Αριθμητικά μέτρα τάσης και θέσης για ομαδοποιημένα δεδομένα. Υπολογισμός διαμέσου, τεταρτη‐
μορίων και επικρατούσας τιμής για τέτοια δεδομένα.
• Μέτρα κύμανσης: διακύμανση, μέση και τυπική απόκλιση. Ιδιότητες και υπολογισμός για ομαδοποι‐
ημένα δεδομένα.
• Ροπές, μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης.
• Διμεταβλητοί πληθυσμοί, πίνακες διπλής εισόδου, δεσμευμένες ροπές.
• Ανεξαρτησία και συσχέτιση δύο μεταβλητών. Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης.


Απειροστικός Λογισμός Ι
Εισαγωγή στα σύνολα. Πραγματικοί αριθμοί. Ο Ευκλείδειος χώρος R^2
. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις (ιδιότητες συναρτήσεων, τρι‐
γωνομετρικές, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις). Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Παραγώγι‐
ση (παράγωγος συνάρτησης, κανόνες παραγώγισης, διαφόριση, θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, μελέ‐
τη συναρτήσεων). Ολοκληρώματα (αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, γενικευμένα ολοκληρώματα).


Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα
Εισαγωγικές έννοιες από τη θεωρία συνόλων (έννοιες συνόλου
και απεικόνισης, αλγεβρικές δομές). Ευκλείδειος χώρος (Πραγματική ευθεία, το επίπεδο, ο χώρος R^n, διανύσματα, απεικονίσεις μεταξύ ευκλείδειων χώρων). Διανυσματικός χώρος (Διανυσματικός υπόχωρος, βάσεις, διάσταση, γραμμικές απεικονίσεις). Πίνακες (άλγεβρα πινάκων, αντίστροφος πίνακας, τάξη πίνακα,
όμοιοι πίνακες). Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα.


Εισαγωγή στην Ασφάλιση
• Η Έννοια του Κινδύνου
• Ο Μηχανισμός της Ασφάλισης
• Διαχείριση Κινδύνων
• Βασικές Νομικές Αρχές
• Ανάλυση των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
• Βασικοί Τύποι Ασφαλίσεων Ζωής
• Συμβατικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής
• Ατομική Ασφάλιση Υγείας
• Ομαδικές Ασφαλίσεις
• Ασφάλιση Πυρός
• Ασφάλιση Αυτοκινήτων
• Λειτουργίες Ασφαλιστικής Επιχείρησης
•Κατηγορίες Ασφαλιστών και Διαμεσολαβούντων


Μικροοικονομική θεωρία
• Εισοδηματικός περιορισμός (Ο εισοδηματικός περιορισμός ‐ Ιδιότητες του συνόλου καταναλωτικών
δυνατοτήτων – Πώς μεταβάλλεται η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού ‐ Τιμή τυποποίησης ‐‐ Φό‐
ροι, επιδοτήσεις και επιβολή δελτίου ‐ Αλλαγές της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού).
• Προτιμήσεις (Οι προτιμήσεις του καταναλωτή ‐ Παραδοχές για τις προτιμήσεις ‐ Καμπύλες αδιαφορί‐
ας ‐ Παραδείγματα προτιμήσεων ‐ Ομαλές προτιμήσεις ‐ Οριακός λόγος υποκατάστασης).
• Ωφέλεια (Απόλυτη ωφέλεια ‐ Κατασκευή μιας συνάρτησης ωφέλειας ‐ Παραδείγματα συναρτήσεων
ωφέλειας ‐Παράδειγμα: Καμπύλες αδιαφορίας από μια συνάρτηση ωφέλειας
• Τέλεια υποκατάστατα
• Τέλεια συμπληρωματικά
• Οιονεί γραμμικές προτιμήσεις
• Προτιμήσεις Cobb‐Douglas – Οριακή ω‐
φέλεια ‐ Οριακή ωφέλεια και ΟΛΥ) .
• Επιλογή (Άριστη επιλογή ‐ Η ζήτηση του καταναλωτή ‐ Εκτίμηση των συναρτήσεων ωφέλειας ‐ Συνθή‐
κη ΟΛΥ).
• Ζήτηση (Κανονικά και κατώτερα αγαθά ‐ Καμπύλες ζήτησης ως προς το εισόδημα και καμπύλες Engel
‐ Η καμπύλη ζήτησης ως προς την τιμή και η καμπύλη ζήτησης ‐ Η αντίστροφη καμπύλη Ζήτησης).
• Ζήτηση της αγοράς (Ελαστικότητα και ζήτηση ‐ Ελαστικότητα και έσοδο ‐ Ελαστικότητα και οριακό
έσοδο ‐ Καμπύλες οριακού εσόδου ‐ Ελαστικότητα ως προς το εισόδημα)
• Ισορροπία (Προσφορά ‐ Ισορροπία της αγοράς ‐ Αντίστροφες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς)
• Τεχνολογία (Εισροές και εκροές ‐ Περιγραφή των τεχνολογικών περιορισμών ‐ Ιδιότητες της τεχνολο‐
γίες ‐ Οριακό προϊόν ‐ Ο τεχνικός λόγος υποκατάστασης ‐ Φθίνον οριακό προϊόν – Αποδόσεις Κλίμα‐
κας).
• Μεγιστοποίηση του κέρδους (Κέρδη ‐ Βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους ‐ Μακροπρόθε‐
σμη μεγιστοποίηση του κέρδους – Αντίστροφες καμπύλες ζήτησης συντελεστών – Μεγιστοποίηση
κέρδους και αποδόσεις κλίμακας)
• Καμπύλες κόστους (Μέσο κόστος – Οριακό κόστος – Οριακό κόστος και μεταβλητό κόστος)
• Η προσφορά της επιχείρησης (Περιβάλλοντα αγοράς – Αμιγής ανταγωνισμός – Η απόφαση προσφο‐
ράς μίας επιχείρησης –Η αντίστροφη καμπύλη προσφοράς).
• Μονοπώλιο (Μεγιστοποίηση των κερδών – Γραμμική καμπύλη ζήτησης και μονοπώλιο)

Εργαστήριο Υπολογιστών
• Βασικές λειτουργίες στα Windows: Χειρισμός παραθύρων. Χειρισμός Windows Explorer. Δημιουργία,
αντιγραφή, διαγραφή φακέλων. Αρχές καλής οργάνωσης του χώρου στο δίσκο. Χρήση Internet
Explorer και Outlook Express. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συγγραφή κειμένων με το Word. Βασικά στοιχεία. Μορφοποίηση. Δημιουργία και χειρισμός πινάκων.
Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων ή τύπων στο κείμενο. Δημιουργία διαγραμμάτων. (2 ώρες εργα‐
στηριακή διδασκαλία)
• Εισαγωγή στο Excel: Βασικοί χειρισμοί στο λογιστικό φύλλο. Εισαγωγή τύπων. Βασικές συναρτήσεις.
Επικοινωνία με το Word. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές συναρτήσεις στο Excel: Επανάληψη βασικών συναρτήσεων. Εισαγωγή σε στατιστικές και λογι‐
κές συναρτήσεις. Μορφοποίηση κελιών και Format Painter. Χειρισμός φύλλων (μετονομασία, αντι‐
γραφή, κ.λπ.). Εισαγωγή νέων γραμμών. Ταξινόμηση. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές συναρτήσεις στο Excel (συνέχεια): Επανάληψη και εμπλουτισμός των παραπάνω με νέο παρά‐
δειγμα. Εφαρμογή του $ για την αυτόματη αντιγραφή τύπων. Εισαγωγή στη δημιουργία γραφικών
παραστάσεων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Σχετικές συχνότητες και γραφικές παραστάσεις στο Excel: Εφαρμογή των παραπάνω στον υπολογισμό
σχετικών συχνοτήτων. Δημιουργία γραφημάτων (κυκλικό, ραβδόγραμμα, γραμμής). (2 ώρες εργα‐
στηριακή διδασκαλία)
• Απλές και αθροιστικές συχνότητες αριθμητικών δεδομένων: Χρήση του Excel για υπολογισμό (σχετι‐
κών) δεξιόστροφων και αριστερόστροφων συχνοτήτων για κατηγοριοποιημένα αριθμητικά δεδομένα.
Δημιουργία γραφημάτων. Επικοινωνία με το Word. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συναρτήσεις Περιγραφικής Στατιστικής: Κατηγοριοποίηση και υπολογισμός συχνοτήτων αριθμητικών
δεδομένων. Η συνάρτηση FREQUENCY. Το εργαλείο Histogram του Excel. Δημιουργία γραφημάτων.
(2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συναρτήσεις Περιγραφικής Στατιστικής (συνέχεια) και πίνακες διπλής εισόδου (Pivot Tables): Δημι‐
ουργία και χειρισμός πίνακα διπλής εισόδου. Εφαρμογή στον υπολογισμό συχνοτήτων. Το εργαλείο
Descriptive Statistics για το συνοπτικό υπολογισμό περιγραφικών στατιστικών μέτρων. Η συνάρτηση
COUNTIF. Εφαρμογή στον υπολογισμό συχνοτήτων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Γραμμική παλινδρόμηση: Υπολογισμός κι εφαρμογή μοντέλου παλινδρόμησης. Διαγράμματα δια‐
σκορπισμού. Συσχέτιση. Κατάλοιπα. Normal probability plot. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)


Τα μαθήματα 01/09 και 02/09 αναβάλλονται- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι, με απόφαση της
Συγκλήτου της 29ης Αυγούστου 2011 οι εξετάσεις των
μαθημάτων που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις 1
και 2 Σεπτεμβρίου 2011 αναβάλλονται.
Οι εξετάσεις που αναβάλλονται θα
πραγματοποιηθούν στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2011
αντίστοιχα, κατά τις ίδιες ώρες και στις ίδιες αίθουσες,
όπως αναγράφονται στο ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων.

Τα μαθήματα 01/09 και 02/09 αναβάλλονται- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι, με απόφαση της
Συγκλήτου της 29ης Αυγούστου 2011 οι εξετάσεις των
μαθημάτων που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις 1
και 2 Σεπτεμβρίου 2011 αναβάλλονται.
Οι εξετάσεις που αναβάλλονται θα
πραγματοποιηθούν στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2011
αντίστοιχα, κατά τις ίδιες ώρες και στις ίδιες αίθουσες,
όπως αναγράφονται στο ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Ύλη για το μάθημα "Αρχές Χρηματοοικονομικής"

Η ύλη στις Αρχές Χρηματοοικονομικής για την εξεταστική Ιουνίου 2011:
(βιβλίο «Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων,Μ. Γκλεζάκου)

Κεφ.1

1/σελ.17
5.1.1/σελ.29
5.2/σελ.37
10/σελ.54

Κεφ.2

2/σελ.66
3/σελ.75
4/σελ.80
5/σελ.100

Κεφ.3

1/σελ.129
2/σελ.132
4/σελ137
5/σελ.139
6/σελ.147
7.1/σελ.151
7.2/σελ.154
9/σελ.163
10.1/σελ.165
10.2/σελ.168
10.3/σελ.171

Κεφ.4

4/σελ.203
5/σελ.207
6/σελ.209
7/σελ.211
9.1/σελ.226
10.1/σελ.230
10.2/σελ.232
11.2/σελ.246

Κεφ.5

2.2/σελ.267
2.3/σελ.271
4/σελ.274
8/σελ.290
9/σελ.291

Καλώς ορίσατε στο τμήμα μας

Οι φοιτητές του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καλωσορίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές. Σας ευχόμαστε μια καλή φοίτηση παιδιά! Σε αυτό το blog, θα βλέπετε ανακοινώσεις του τμήματος όπως και στο http://www.unipi.gr/ , αλλά και νέα που δε γράφονται στις ανακοινώσεις. Ακόμα, απαραίτητος για τις πληροφορίες σας κρίνεται ο οδηγός σπουδών που θα τον βρείτε ΕΔΩ.

Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία έληξε, και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ;
ΝΑΙ - 59 ψήφοι - 45%
ΟΧΙ - 57 ψήφοι - 43%
Ακριβώς τα μισά - 9ψήφοι - 6%
Κανένα - 5 ψήφοι - 3%
Το σύνολο των ψήφων ήταν 130.

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Συνέλευση Φοιτητών την Τετάρτη 31 Αυγούστου στις13:00

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς ότι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 και ώρα 13:00 στο Παλαιό Αμφιθέατρο, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με αντικειμενικό σκοπό τη συζήτηση περί του περιβόητου νομοσχεδίου "Διαμαντοπούλου". Ακόμα, ανακοινώνεται ότι δε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων που είχαν προγραμματιστεί για τις 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία εξέτασής τους, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.
Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Δε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της 1ης και 2ας Σεπτεμβρίου

Σε συνέλευση του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στις 1 καθώς και στις 2 Σεπτεμβρίου... Η συνέχεια στα επόμενα επεισόδια.

Όλες οι παρατάξεις ΚΑΤΑ του νομοσχεδίου ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. Γιατί;

Το νομοσχέδιο "Διαμαντοπούλου" πήρε τον δρόμο της ισχύς του. Θα θέσω όμως ένα ερώτημα: Έπρεπε να χάσουν τον ρόλο τους οι φοιτητικές παρατάξεις προκειμένου να συμφωνήσουν όλοι σε ένα πράγμα; Στο ότι είναι κατά του νομοσχεδίου αυτού; Είναι δυνατόν λοιπόν να συμφωνούν ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΠΚΣ αλλά και ΕΑΑΚ; Γιατί όμως αντιτίθενται σε ένα από τα πιο πρακτικά, σωστά, σημαντικά και θεμελιώδη νομοσχέδια; Θα το δούμε live στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τη Δευτέρα η ανακοίνωση των βάσεων

Τη Δευτέρα 29/08 παύει το άγχος των υποψήφιων φοιτητών σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς ανακοινώνονται οι βάσεις των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και του 10%. Ακόμα και η κουτσή Μαρία κάνει εκτιμήσεις για το ύψος των βάσεων. Ας θυμηθούμε τις περσινές βάσεις. Περιμέναμε μεγάλη πτώση και τελικά είχαμε άνοδο! Θέλω να πω, ότι οι βάσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με το ν βαθμό του τελευταίου εισακτέου στο συγκεκριμένο τμήμα. Δε λέω πως δε θα πέσουν αλλά δεν ξέρουμε τον ρυθμό πτώσης! Το σίγουρο είναι ότι από του χρόνου δε θα υπάρχει το 10% που σημαίνει ότι αν ένας φοιτητής πάει σε μία σχολή που δε θα του αρέσει μετά το πέρας του πρώτου έτους θα πρέπει να ξαναδώσει πανελλήνιες, και αν η οικογένειά του δεν έχει το οικονομικό; ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Τι σημαίνει αυτό;

Τώρα βρήκαν να συμφωνήσουν ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέα Δημοκρατία; Το σίγουρο είναι ότι το πολιτικό κόστος θα το μοιραστούν. Αφού λοιπόν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο "Διαμαντοπούλου- Σπηλιοτόπουλου" -πλέον-, προβλέπονται φοιτητικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης με καταλήψεις και πορείες διαμαρτυρίας. Όσον αφορά τις κομματικές παρατάξεις, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΠΑΣΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι κατά αυτού του νομοσχεδίου και αυτό για τους ευνόητους λόγους. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Πανεπιστημίου μας, δεν έχει προβεί σε κάποιες δηλώσεις στο διαδίκτυο, όπως και το ΜΑΣ.

Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ολοκληρώθηκε η πορεία που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας φοιτητικοί σύλλογοι και καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Λίγο πριν τις 14:00 ξεκίνησε η πορεία διαμαρτυρίας από τα Προπύλαια με κατεύθυνση τη Βουλή, όπου σημειώθηκε ένταση, όταν κάποιοι από τους διαδηλωτές επιχείρησαν να διασπάσουν τον κλοιό των αστυνομικών επί της Βασ. Σοφίας, ωστόσο απωθήθηκαν από τους άντρες της ΕΛ.ΑΣ.

Στο συλλαλητήριο είχαν αποφασίσει να συμμετέχουν επίσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ενώ κάλεσμα συμμετοχής απηύθυνε χθες και η ΑΔΕΔΥ.

Μετά το τέλος της πορείας φοιτητικοί σύλλογοι έχουν προγραμματίσει συνέλευση στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια, η οποία τελεί τις τελευταίες ημέρες υπό κατάληψη.

Συλλαλήτηρια και πορείες έχουν προγραμματιστεί και για απόψε στις 19.00. Αυτή τη φορά καλεί στην Ομόνοια το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) και το ΠΑΜΕ.

Στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιείται από φοιτητικούς συλλόγους συγκέντρωση στη Καμάρα και θα ακολουθήσει πορεία. Στις 19.30 το ΜΑΣ και το ΠΑΜΕ διοργανώνουν συλλαλητήριο στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Την ίδια ώρα στη Καμάρα θα συγκεντρωθούν μέλη της Πρωτοβουλίας για την Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως σε Πάτρα, Ιωάννινα, Άρτα, Κέρκυρα και Ηράκλειο Κρήτης.


Ακόμα,
Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά ξεμπλόκαρε τη συμφωνία κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.
Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε τους δύο από τους τρεις όρους που έθετε η ΝΔ, δηλαδή την πλήρη κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και την εκλογή πρύτανη μέσα από λίστα επιτυχόντων κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.

Ο τρίτος όρος, που αφορούσε στην συμμετοχή των φοιτητών (κατά 5%) στην εκλογή των πρυτάνεων, δεν έγινε δεκτός από την υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά… δεν προωθήθηκε και με ιδιαίτερη θέρμη από την ίδια τη ΝΔ. Κατά τις πληροφορίες μάλιστα λίγο πριν ανακοινωθεί το «ναι» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπήρξε συνομιλία του κ. Σαμαρά με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ στα γραφεία της Λ. Συγγρού προκειμένου να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις της «γαλάζιας» φοιτητικής νεολαίας.

Η συμφωνία της ΝΔ απέτρεψε και την ονομαστική ψηφοφορία την οποία δεν επιθυμούσε ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς ένας μικρός αριθμός βουλευτών και των δύο κομμάτων είχε διαμηνύσει ότι θα καταψήφιζε ή θα υπερψήφιζε, αντίστοιχα, κάποια άρθρα.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, www.capital.gr
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Λύθηκε το θέμα του Απειροστικού

Σε σημερινή επικοινωνία μου με τη γραμματεία του τμήματός μας, μου είπαν πως έχει ανακοινωθεί στο κτήριο μέσα... Στο ίντερνετ θα αργήσει να μπει γιατί "λείπει ο κύριος που τα βάζει". Ένα έχω να πω παιδιά! Πρέπει να αλλάξει η γραμματεία. Δε γίνεται να μιλάνε τόσο απότομα στο τηλέφωνο αλλά και από κοντά ενώ έχουν αυτό το πόστο για να μας ενημερώνουν..!
Καλημέρα.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ"

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του μαθήματος "ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ". Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα πληροφόρησης φοιτητών ΕΔΩ προκειμένου να δείτε τη βαθμολογία σας.
Με αυτό το μάθημα ολοκληρώνεται η ανακοίνωση της βαθμολογίας για τους φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου... Καλή επιτυχία στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτέμβρη, του Οκτώμβρη ή όποτε γίνει τέλος πάντων.
Υ.Γ.: Μπορεί να μην έχει περαστεί στην καρτέλα σας ακόμη αλλά μέχρι τις 11:30 π.μ. θα έχει βγει.


Θανάσης Χριστοδουλάκης

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Τα τελευταία νέα για το νομοσχέδιο "Διαμαντοπούλου"

Συμβαίνει σήμερα:
Αντίθετους βρίσκει τους Πανεπιστημιακούς καθώς και τους φοιτητές και καθηγητές των "Α."Τ.Ε.Ι. το νέο περιβόητο νομοσχέδιο της υπουργού παιδείας καθώς όπως λένε μειώνει την αξία των Τ.Ε.Ι. και ανεβάζει τον πήχη των Πανεπιστημίων, καθώς με αυτό το άρθρο καθορίζεται για τα καλά το φαινόμενο ν+2. Σύμφωνους όμως βρίσκει τους φοιτητές των Πολυτεχνικών σχολών αφού στα 5 έτη θα αποκτούν και το δικό τους MSc (master) το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στο πτυχίο τους. Ακόμα, οι πρυτάνεις είναι κατά αφού χάνουν πλέον τα δικαιώματά τους. Για τις 2 Σεπτέμβρη προγραμματίστηκε η νέα συνέλευση των Πανεπιστημιακών της χώρας.


Υπενθύμιση λήξης ψηφοφορίας

Σε 9 ημέρες η ψηφοφορία που βλέπετε στο δεξί μέρος του blog λήγει.

Αγαπητοί συμφοιτητές

Αγαπητοί συμφοιτητές,
Αυτή η δημόσια επιστολή αφορά τη διαχείρηση του blog, η οποία θα πάψει να γίνεται από μένα, διότι κατά πάσα πιθανότητα, θα φύγω από το τμήμα. Προτείνω λοιπόν, προκειμένου να μην κλείσει το blog, να το αναλάβει μία ομάδα φοιτητών (οι οποίοι να μην είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια παράταξη*) προκειμένου να ικανοποιούνται όλα τα εξάμηνα από τη νέα σεζόν. Ακόμα και αν δε φύγω από το τμήμα, θα ήθελα κάποιους να με βοηθούν για τα υπόλοιπα εξάμηνα προκειμένου να ενημερώνονται οι συμφοιτητές μας από εδώ διότι θεωρώ πως είναι μια καλή και συγκροτημένη προσπάθεια.
Τρόπους επικοινωνίας θα βρείτε στην ενότητα "Επικοινωνία".

* έτσι ώστε να γίνεται μία σωστή ενημέρωση


Με εκτίμηση,
Θανάσης Χριστοδουλάκης.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Την Τετάρτη 24 Αυγούστου η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο "Διαμαντοπούλου"

Την Τετάρτη 24 Αυγούστου θα γίνει η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο της υπουργού παιδείας στην ελληνική βουλή. Αυτό σημαίνει ότι την ερχόμενη Τετάρτη πλέον θα ξέρουμε αν θα μείνει ανοιχτό ή αν θα κλείσει το Πανεπιστήμιό μας. Αναλυτικότερα, αν ψηφιστεί το νομοπλαίσιο, τα Πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά. Από την άλλη πολευρά, το συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο περιοδικό του, δήλωσε:
Το Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε το επιτελείο του Υπουργείου
Παιδείας κινείται με ακριβώς αντίθετο τρόπο. Παρεμποδίζει αυτή
την πορεία, κινείται σε αλλότριες κατευθύνσεις, επιχειρεί και
πράττει πέραν των συνταγματικών επιταγών και της δημο-
κρατικής παράδοσης.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεχίσει, ωστόσο, να λειτουργεί
και να επιτελεί το ακαδημαϊκό του καθήκον μέσα στο πλαίσιο
των κείμενων συνταγματικών ρυθμίσεων.
Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στις 29 Αυγούστου η ανακοίνωση των βάσεων

Στις 29 Αυγούστου θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων για το 90 καθώς και το 10 τοις εκατό, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Διαμαντοπούλου σε σημερινή της συνέντευξη τύπου.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Ευχάριστα νέα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ΠειραιώςΑυτά τα νέα αφορούν τις φήμες που θέλουν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να μεταφέρεται στο Κέντρο της Άρσης Βαρών στη Νίκαια (ολυμπιακό ακίνητο), ακριβώς δίπλα από το Κατράκειο Θέατρο. Οι φήμες αυτές επικυρώθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2010, που “έπεσαν” οι υπογραφές για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης του Πανεπιστημίου. Πρίν 20 μέρες όμως, τοποθετήθηκε ταμπέλα, με την επιγραφή “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”. Προβληματισμό όμως αποτελεί στα διοικητικά όργανα για το ποιά από τα τμήματα του Πανεπιστημίου θα μεταφερθούν σε αυτό το υπερσύγχρονο κτήριο. Το σίγουρο είναι ότι θα έρθουν κάποια τμήματα προπτυχιακών και κάποια μεταπτυχιακών σπουδών. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που έχουν πάρκο, πάρκινγκ κτλ., που θα κάνουν τη πρόσβαση των φοιτητών στο πανεπιστήμιο πιο εύκολη αλλά και πιο ευχάριστη.
Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες.
Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Κλειστά τα Πανεπιστήμια από 1η Σεπτέμβρη

Έκτακτη συνεύλευση πραγματοποίησε το συμβούλιο των πρυτανικών αρχών των ελληνικών Πανεπιστημίων την Κυριακή 24 Ιουλίου και αποφασίστηκε ομοφώνως η τοποθέτηση "λουκέτου" στις πύλες όλων των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων της χώρας. Αυτό γίνεται προκειμένου να εναντιοποιηθούν στις κυβερνητικές αποφάσεις αφού -όπως λένε οι πρυτανικές αρχές- έτσι υποβαθμίζεται το πτυχίο του σημερινού φοιτητή.
Η Ανακοίνωση του εν λόγω συμβουλίου είναι η εξής:
«Οι Πρυτανικές Αρχές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, εκπροσωπώντας τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων τους στην έκτακτη συνεδρίασή τους που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ στις 24-7-2011 θεωρούν θεσμικό καθήκον τους να ενημερώσουν την ελληνική κοινωνία ότι το κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση αποδομεί τον Δημόσιο και Ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Το σχέδιο νόμου δεν ενσωμάτωσε τις προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και αγνόησε τις πραγματικές ανάγκες των Ιδρυμάτων (προτάσεις επισυνάπτονται)» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Την ποιότητα των πτυχίων τη διασφάλιζαν μέχρι σήμερα οι ακαδημαϊκές διαδικασίες του Τομέα, του Τμήματος και της Σχολής, ενώ με το σχέδιο νόμου ρευστοποιούνται γνωστικά αντικείμενα, καταργούνται Τομείς και παραμένει μόνο κατ' όνομα το Τμήμα, με συνέπεια την αποδυνάμωση των πτυχίων και την υποβάθμιση των σπουδών των Ελλήνων φοιτητών».

»Η υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δημόσια και δωρεάν παιδεία συρρικνώνεται με τη σταδιακή απόσυρσή της από την υποστήριξη των συγγραμμάτων και της φοιτητικής μέριμνας και την μετακύλιση του αντίστοιχου κόστους στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Το σχέδιο νόμου μεθοδεύει την αδυναμία λειτουργίας των Πανεπιστημίων από 1ης Σεπτεμβρίου με τη διάλυση των βασικών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Η πιθανή εγκατάσταση δοτών Διοικήσεων δεν θα γίνει αποδεκτή από την πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί ενθαρρύνει την εξάρτηση, τον κομματισμό και την ευνοιοκρατία».

»Η Σύνοδος επιβεβαιώνει την ενότητα και αλληλεγγύη των Πανεπιστημίων. Με την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση διαπρεπών συνταγματολόγων θεωρεί ότι το κατατεθέν νομοσχέδιο στις επιμέρους διατάξεις και ως σύνολο συνιστά μια κατάφωρη παραβίαση του συνταγματικού πλαισίου που διέπει τα Πανεπιστήμια.
Τέλος καλούνται η ελληνική κοινωνία και οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι ως δημόσιοι λειτουργοί να προστατεύσουν τη συνταγματική νομιμότητα και το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Καλείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην ψηφίσει το σχέδιο νόμου υπό την παρούσα του μορφή».
Θανάσης Χριστοδουλάκης
Φοιτητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Δυνατότητα υποβολής σχολίου

Σας υπενθυμίζω τη δυνατότητά σας να υποβάλετε τα δικά σας σχόλια σε όλα τα άρθρα και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται. Καλό θα ήταν να γινόταν από όλους για να βλέπουμε όλοι μας και τις γνώμες των άλλων. Αυτό μπορεί να γίνει και με την υποβολή ενός πολύ μικρού σχόλιου.

Ψηφίστε μέχρι τις 30 Αυγούστου! :)

Μέχρι τις 30 Αυγούστου θα διαρκέσει η ψηφοφορία που βλέπετε στην αριστερή στήλη. :)

Εγγραφή στο blog Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Εγγραφείτε στο blog της σχολής μας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο link της δεξιάς στήλης!

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Το νομοσχέδιο με λίγα λόγια...

Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο που έχει σκοπό να καταθέσει στην ολομέλεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κυρία Διαμαντοπούλου την Δευτέρα 22 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, θέλει να δώσει ένα τέλος στον αιώνιο φοιτητή που δε δουλεύει. Ακόμα, αν κάποιος φοιτητής δουλεύει αποδεδειγμένα, θα θεωρείται φοιτητής «μερικής φοίτησης». Επιπροσθέτως, ισομοιράζει τις αρμοδιότητες ανάμεσα σε πρύτανη και σε διοικητικό συμβούλιο. Βάζει τέλος στις προσλήψεις λεκτόρων και πρώτη βαθμίδα θεωρεί τον επίκουρο καθηγητή. Ο επίκουρος καθηγητής μονιμοποιείται όταν πάρει την προαγωγή του αναπληρωτή καθηγητή. Τέλος, δίνει μια βαρύτητα στη γνώμη του φοιτητή αφού οι φοιτητές του ιδρύματος, θα εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο Ιδρύματος.  Αυτά είναι κατά βάση, εκείνα που ζητά η υπουργός παιδείας. Και τώρα αναρωτιέστε γιατί θα κλείσουν τα πανεπιστήμια το Σεπτέμβρη; Είναι απλό. Διότι οι πρυτάνεις δε δέχονται να ισομοιράζονται τη διοίκηση του πανεπιστημίου με στο Συμβούλιο του ιδρύματος και κυρίως δε δέχονται το γεγονός ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα έχει τη δυνατότητα να τους παύσει τη θητεία τους ως πρυτάνεις.
Ελπίζω να σας βοήθησα,
Θανάσης Χριστοδουλάκης