Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Σεμινάρια εξ αποστάσεως στον τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς!

Μετά από τη θετική υποδοχή του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις Τουριστικές Υπηρεσίες που οργανώνει και προσφέρει το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον εμπλουτισμό των προσφερομένων μαθημάτων και σεμιναρίων, έχουν ήδη αρχίσει οι αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο σπουδών.
Μετά από τη θετική υποδοχή του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις Τουριστικές Υπηρεσίες που οργανώνει και προσφέρει το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον εμπλουτισμό των προσφερομένων μαθημάτων και σεμιναρίων, έχουν ήδη αρχίσει οι αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο σπουδών.
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει θεωρητική, αλλά και χρήσιμη γνώση σε άτομα που εργάζονται, επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουριστικό κλάδο.
Το πρόγραμμα κυρίως απευθύνεται σε:
-Αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-Επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική του τουρισμού-
Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται, επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουριστικό κλάδο
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την εξειδίκευση σε Τουριστικές Υπηρεσίες.
Οι βασικές εκπαιδευτικές επιλογές των συμμετεχόντων είναι:
Μαθήματα: Τα μαθήματα είναι διάρκειας 2 μηνών (8 εβδομάδων) και κατανέμονται σε τρεις θεματικές ενότητες : Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ και Στρατηγικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής. Εισηγητές είναι εξειδικευμένα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητές Τουρισμού (Διδάκτορες- Υπ. Διδάκτορες).
Σεμινάρια: Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 2 ή 3 εβδομάδων στη μορφή how to εξειδικευμένων πρακτικών θεμάτων του τουριστικού περιβάλλοντος και επιχειρείν, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών και των στελεχών του Ελληνικού Τουρισμού.
Τα μαθήματα και τα σεμινάρια που προσφέρονται για τον Γ’ Κύκλο βρίσκονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος.
Οι εγγραφές για το Γ’ Κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει και ισχύουν τα ακόλουθα:
-για τα Σεμινάρια: Η υποβολή αιτήσεων για τα Σεμινάρια λήγει στις 27/11/2014 ενώ η έναρξη των Σεμιναρίων σχεδιάζεται για την 1/12/2014. Υπάρχει έκπτωση για όσους διασφαλίσουν την συμμετοχή τους με την καταβολή της 1ης δόσης των διδάκτρων έως τις 20/11/2014
-για τα Μαθήματα: Η υποβολή αιτήσεων για τα Μαθήματα λήγει στις 11/12/2014 ενώ η έναρξη των Μαθημάτων σχεδιάζεται για τις 15/12/2014. Υπάρχει έκπτωση για όσους διασφαλίσουν την συμμετοχή τους με την καταβολή της 1ης δόσης των διδάκτρων έως τις 4/12/2014
Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε κάθε μάθημα σε ειδικές κατηγορίες πολιτών και σε τουριστικούς φορείς και ενώσεις. Αναλυτικές πληροφορίες για την περιγραφή του προγράμματος και τις εγγραφές θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος http://ems.unipi.gr/, ενώ μπορείτε να επικοινωνήστε στη διεύθυνση ems@unipi.gr ή στέλνοντας μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Αναβολή μαθημάτων λόγω ορκωμοσίας

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι δεν
θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο
«Αθ. Κανελλόπουλος» λόγω της προγραμματισμένης ορκωμοσίας των
πτυχιούχων, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
1. τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 12:30 – 15:00,
2. την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, την
Πέμπτη 27, την Παρασκευή 28 μεταξύ των ωρών 10:00 – 15:00.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής
Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών στα Τμήματα
των Σχολών του Πανεπιστημίου, καλούνται να προσέλθουν
προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη
Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, από την Τετάρτη
29/10/2014 έως και Παρασκευή 7/11/2014 καθημερινά κατά
τις ώρες 09:00-13:00, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση
εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους
αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
αναγράφονται σε αυτή, καθώς επίσης και την αστυνομική τους
ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να
αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων ολοκληρώνεται
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώθηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Για να δείτε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της χρονιάς 2014-2015 πατήστε ΕΔΩ.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα μαθημάτων.

Ανακοινώθηκαν στις καρτέλες τα αποτελέσματα του Απειροστικού Λογισμού Ι και ΙΙ, και των Διαφορικών εξισώσεων! 
Καλά αποτελέσματα!

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για σίτιση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες, ότι παρατείνεται η προθεσμία
για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση
της ειδικής ταυτότητας σίτισης, μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2014. 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 έως 14.00. 

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων
των Σχολών του Πανεπιστημίου, ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων
υποχρεωτικών και επιλογής παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 12 
Νοεμβρίου 2014.