Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ

 Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά των εγγραφών των νεοεισαχθέντων φοιτητών:

-Αίτηση για εγγραφή (το έντυπο χορηγείται από το Πανεπιστήμιο)
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως
κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από το Πανεπιστήμιο)
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και από τα ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) (90%) υποβάλλουν
και αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
- Αίτηση για σίτιση συνοδευόμενη από αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ έτους
2010 (για όσους επιθυμούν να παραλάβουν κάρτα σίτισης)
Κατά την εγγραφή τους οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα
ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής
ημερομηνία γέννησης.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη
εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό
διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν έχουν ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αλλά σίγουρα χρειάζονται τα παραπάνω. Σε περίπτωση που χρειάζεται κάτι παραπάνω, θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.


Χρήσιμες πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς βρίσκεται:
Καραολή και Δημητρίου & Δεληγιώργη
τηλέφωνο πύλης: 2104142000
τηλέφωνα γραμματείας Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: 2104142083-084-085

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου