Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Θέματα Εργασίας για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σήμερα η κυρία Αριστέα Σινανιώτη έδωσε τα θέματα των εργασιών για το μάθημα "Ασφαλιστικό Δίκαιο" του 3ου εξαμήνου τα οποία είναι:
1) Ο Νόμος 2496/97 για την ασφαλιστική σύμβαση
2) Σχέδιο ευρωπαϊκού προαιρετικού Κανονισμού για το ευρωπαϊκό δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης
3) Νομοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας
4) Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης
5) Μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης
6) Διακρίσεις της ασφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύμβαση
7) Επίλυση των διαφορών και αρμόδια δικαστήρια
8) Ασφάλιση κατά ζημιών
9) Ασφάλιση ποσού
10) Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις
11) Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση και λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης
12) Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροι
13) Ασφάλιστρο
14) Ασφαλιστικός κίνδυνος
15) Υποχρεώσεις του καταναλωτή
16) Καταναλωτής ασφαλισμένος και υποχρέωση πληροφόρησής του
17) Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης
18) Νόμιμα ασφαλιστικά βάρη
19) Ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης
20) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και βάρη μετά την επέλευση κινδύνου
21) Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψης
22) Αποζημίωση και ασφαλιστική ζημιά
23) Ασφαλιστικό συμφέρον
24) Ασφαλιστική αξία
25) Υπασφάλιση και υπερασφάλιση
26) Υποκατάσταση ασφαλιστή
27) Ασφάλιση πυρός και συναφών κινδύνων
28) Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων
29) Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων
30) Ασφάλιση αστικής ευθύνης
31) Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων
32) Θαλάσσια ασφάλιση
33) Ασφάλιση προσώπων
34) Ασφάλιση επί της ζωής
35) Επενδυτικές ασφαλίσεις
36) Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
37) Τεχνικά και μαθηματικά αποθέματα
38) Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο
39) Αλληλασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση. Παροχείς επαγγελματικών συνταξιοδοτήσεων.
40) Διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση
--------------------------------------------------------------------------
Η κυριότερη ελληνική βιβλιογραφία Ασφαλιστικού δικαίου αποτελείται από τους παρακάτω συγγραφείς:
Αργυριάδης / Χατζηνικολάου - Αγγελίδου / Σκαλίδης
Γ. Βελέντζας
Λ. Γεωργακόπουλος
Β. Κιάντος
Ι. Ρόκας
Χατζηνικολάου - Αγγελίδου
--------------------------------------------------------------------------
Να σημειωθεί ότι το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι από 10 έως 15 σελίδες σε έκταση. Ακόμα, η παρουσίαση θα γίνει μέσα στην αίθουσα μέσω του Microsoft Powerpoint (στο οποίο θα αναφέρονται μόνο τα βασικά μέρη της εργασίας). Ακόμα, πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Και μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου είναι η δήλωση του θέματος. Η εργασία αυτή θα βαθμολογηθεί μόνο στην περίπτωση επιτυχούς εξέτασης τον Γενάρη. Δηλαδή, αν ένας φοιτητής γράψει τον Γενάρη 4 ο βαθμός του θα παραμείνει στο 4 ενώ, αν γράψει 5 ο βαθμός της εργασίας θα προστεθεί με άριστα το 2. Η ημερομηνία παράδοσης ορίστηκε 21/11/2011Ελπίζω να σας βοήθησα,
Θανάσης ΧριστοδουλάκηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου