Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Δεν έχεις πιστοποίηση για την γνώση χειρισμού υπολογιστών;

Κάνεις λάθος! Και βέβαια έχεις! Διάβασε τα παρακάτω και θα καταλάβεις ;)
Σύμφωνα με το Π.Δ. 44/2005, ΦΕΚ 63/9.3.2005 (περί του καθορισμού προσόντων διορισμού σε θέ‐
σεις φορέων του δημόσιου τομέα) η γνώση χειρισμού Η/Υ σε θέσεις φορέων του δημόσιου μπορεί να διαπιστωθεί και με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική
βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεω‐
τικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
Μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
σχετικά με Πληροφορική ή χειρισμού Η/Υ είναι τα ακόλουθα:
1. Εργαστήριο Υπολογιστών (1ου εξαμήνου)
2. Εισαγωγή στην Πληροφορική (2ου εξαμήνου)
3. Αριθμητική Ανάλυση (3ου εξαμήνου)
4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (4ου εξαμήνου)
5. Προσομοίωση (6ου εξαμήνου)
6. Στατιστικά Προγράμματα (7ου εξαμήνου)
7. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (8ου εξαμήνου)
Από τα μαθήματα αυτά, τα υπό αρίθμηση (1), (2) και (6) είναι υποχρεωτικά ενώ τα υπόλοιπα είναι
μαθήματα επιλογής, οπότε με κατάλληλη επιλογή μαθημάτων εκ μέρους των φοιτητών δίνεται η δυνατό‐τητα να καλύπτεται η προϋπόθεση που τίθεται από το νόμο και η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη
Γραμματεία του Τμήματος.
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2000‐2001 μπορούν να επικοι‐
νωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος για να πληροφορηθούν τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη χορήγη‐
ση της σχετικής βεβαίωσης.

1 σχόλιο:

  1. θελει ειδικη αιτηση στη γραμματεια για αυτη τη βεβαιωση;ή στην δίνουν πακτο με το πτυχιο αν εχεις περάσει 4 από αυτα που λένε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή