Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Ύλη για το μάθημα "Αρχές Χρηματοοικονομικής"

Η ύλη στις Αρχές Χρηματοοικονομικής για την εξεταστική Ιουνίου 2011:
(βιβλίο «Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων,Μ. Γκλεζάκου)

Κεφ.1

1/σελ.17
5.1.1/σελ.29
5.2/σελ.37
10/σελ.54

Κεφ.2

2/σελ.66
3/σελ.75
4/σελ.80
5/σελ.100

Κεφ.3

1/σελ.129
2/σελ.132
4/σελ137
5/σελ.139
6/σελ.147
7.1/σελ.151
7.2/σελ.154
9/σελ.163
10.1/σελ.165
10.2/σελ.168
10.3/σελ.171

Κεφ.4

4/σελ.203
5/σελ.207
6/σελ.209
7/σελ.211
9.1/σελ.226
10.1/σελ.230
10.2/σελ.232
11.2/σελ.246

Κεφ.5

2.2/σελ.267
2.3/σελ.271
4/σελ.274
8/σελ.290
9/σελ.291

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου