Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Τέλος Ψηφοφορίας /// Νέα Ψηφοφορία!

Σε ποιο έτος είστε;
1 έτος – 24 ψήφοι – 25%
2 έτος – 30 ψήφοι – 31%
3 έτος – 15 ψήφοι – 15%
4 έτος – 6 ψήφοι – 6%
5 έτος – 8 ψήφοι – 8%
6 έτος – 2 ψήφοι – 2%
7 έτος – 3 ψήφοι – 3%
8 (++) έτος – 7 ψήφοι – 7%
Σύνολο ψήφων: 95

Επόμενη δημοσκόπηση:
Είστε αισιόδοξοι όσον αφορά την οικονομική κρίση;
Ναι/ Όχι