Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για σίτιση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες, ότι παρατείνεται η προθεσμία
για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση
της ειδικής ταυτότητας σίτισης, μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2014. 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 έως 14.00. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου