Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για την διανομή των συγγραμμάτων

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι, ως
καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων των συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο
μέσω της εφαρμογής «Εύδοξος», έχει ορισθεί η 16-1-2015, ενώ η διανομή τους θα
ολοκληρωθεί στις 30-1-2015.
Η διανομή των συγγραμμάτων γίνεται στο Πανεπιστήμιο, Μ. Καραολή και Α.
Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.
Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό
πρόσβασης (pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και τα τέσσερα (4) τελευταία
ψηφία εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή
διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου