Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Σειρά εξέτασης εργαστηρίου 2 εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης ότι η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Εισαγωγή στην
Πληροφορική» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06/07/2011 στις αίθουσες 004, 007-008, 009,
με την ακόλουθη σειρά, βάσει του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ).
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν αποκλειστικά οι φοιτητές του 2ου
εξαμήνου που δεν έχουν κάνει περισσότερες από τρεις (3) αδικαιολόγητες απουσίες.
11:15 -12:15 (τμήμα 1)
Αίθουσα 004: Σ10001 έως Σ10026
Αίθουσες 007-008: Σ10028 έως Σ10068
Αίθουσα 009: Σ10069 έως Σ10092
12:30 -13:30 (τμήμα 2)
Αίθουσα 004: Σ10094 έως Σ10120
Αίθουσες 007-008: Σ10122 έως Σ10165
Αίθουσα 009: Σ10166 έως Σ10193
13:45 -14:45 (τμήμα 3)
Αίθουσα 004: Σ10233 έως Σ10252
Αίθουσες 007-008: Σ10194 έως Σ10231
Παρατηρήσεις:
1. Εξαιρούνται από την εξέταση λόγω απουσιών οι φοιτητές με ΑΜ:
Σ10004, Σ10013, Σ10016, Σ10017, Σ10022, Σ10027, Σ10041, Σ10045, Σ10046,
Σ10052, Σ10056, Σ10059, Σ10063, Σ10072, Σ10079, Σ10085, Σ10093, Σ10095,
Σ10097, Σ10104, Σ10109, Σ10117, Σ10119, Σ10121, Σ10124, Σ10129, Σ10138,
Σ10139, Σ10140, Σ10144, Σ10145, Σ10147, Σ10148, Σ10152, Σ10157, Σ10161,
Σ10162, Σ10169, Σ10176, Σ10178, Σ10186, Σ10189, Σ10190, Σ10192, Σ10196,
Σ10197, Σ10198, Σ10200, Σ10201, Σ10203, Σ10204, Σ10205, Σ10206, Σ10208,
Σ10209, Σ10216, Σ10218, Σ10219, Σ10220, Σ10222, Σ10227, Σ10229, Σ10232,
Σ10234, Σ10235, Σ10236, Σ10237, Σ10238, Σ10240, Σ10242, Σ10245, Σ10248,
Σ10249.
2. Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται εγκαίρως στα τμήματά τους
Οι διδάσκοντες του εργαστηρίου:
Λέκτορας Ν. Πελέκης, Ε. Πατούνη (διδάσκων ΠΔ407/80), Σ. Μανωλιά, Σ. Χρυσικόπουλος
(μέλη ΕΕΔΙΠ ΙΙ)
Ο υπεύθυνος του μαθήματος: Επίκουρος Καθηγητής Ε. Κοφίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου